Society Sports

90 days: Designate a sports councilor in all islands

November 18, 2018
In progress
Nov 2018

ކޮންމެ ރަށަކަށް ފިޓްނަސް އިންސްޓްރަކްޓަރެއް

CNM November 28, 2018

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުއްދުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފިޓްނަސް އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައި އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ