Society Transport

30 days: Create bus stops in Male' and Hulhumale' for Male'-Hulhumale' bus

November 18, 2018
Achieved
Dec 2018

މާލެ-ހުޅުމާލެ ބަސް ދަތުރުތަކަށް ބަސް ސްޓޮޕްތައް އިތުރުކޮށް، ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

Mihaaru December 01, 2018

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ކުރާ ބަސް ދަތުރުތަކުގައި މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ބަސް މަޑުކުރާނެ ސްޓޮޕްތައް އިތުރުކޮށް، މިއަދުން ފެށިގެން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ

Nov 2018

Authorities discuss more stops for Male’-Hulhumale’ buses

Maldives Times November 28, 2018

Authorities have discussed increasing the number of bus stops for transport between Male’ City and Hulhumale’. The discussions were hosted by Minister of Transport and Civil Aviation, Aishath Nahula this Tuesday morning and attended by Commissioner of Police Ahmed Hamdhoon, Minister of Home Affairs Sheikh Imran Abdulla, Minister of National Planning and Infrastructure Mohamed Aslam, Minister of Housing and Urban Development Aminath Athifa and Male’ City Mayor Shifa Mohamed.