އިޖްތިމާއީ އުމްރާނީ ތަރައްގީ

އައްޑޫ ސިޓީ ސްކުއެއަރ އަލުން ހަދާ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ކޯއްޓޭއަށް ގައުމީ ދިދަ ނެގޭނެ : 60 ދުވަސް

November 18, 2018
އަދި ނުފަށާ