Economy Fisheries

7 days: Stop giving permits for foreign fishing boats to fish in Maldivian waters

November 18, 2018
Broken/Late
Jan 2019

No progress even after 30 days

January 02, 2019

Nov 2018

ބޭރު ބޯޓުތައް ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން މިހާރު ވެސް ވާނީ ހުއްޓުވާފައި: ޝައިނީ

Mihaaru November 18, 2018