ޓްރެފިކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ފަށަނީ

2019-01-27

ޖުޑިޝަރީ، ޖޭއެސްސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަނީ [LATE]

2019-01-03

Progress not started up to 30th working day

2019-01-02

Progress not started up to 30th working day

2019-01-02

Progress not started up to 30th working day

2019-01-02

Progress not started up to 30th working day

2019-01-02

Failed to publicize financial statements even after 30+ days

2019-01-02

Progress not started up to 30th working day

2019-01-02

ކައުންސިލްތަކުގެ "ޓައުންހޯލް ބައްދަލުވުން"ވުމުގެ އުސޫލް ކަނޑައަޅައިފި

2019-01-02

ޖަޒީރާ މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކޮށްލަނީ!

2019-01-02

Progress not started up to 30th working day

2019-01-02

Progress not started up to 30th working day

2019-01-02

Police launch portal for public feedback

2019-01-02

Progress not started up to 30th working day

2019-01-02

Progress not started up to 30th working day

2019-01-02

Progress not started up to 30th working day

2019-01-02

No progress even after 30 days

2019-01-02

Progress not started up to 30th working day

2019-01-02

Transport Ministry announces reduced domestic airfare

2019-01-02

އަމިއްލަ ކޮލެޖްތަކުގައިވެސް ހިލޭ ޑިގްރީ ހެދޭނެ - މިނިސްޓަރ

2019-01-01

Higher Education Ministry fulfills pledges assigned under President Solih's 100-day agenda

2018-12-31

Higher Education Ministry fulfills pledges assigned under President Solih's 100-day agenda

2018-12-31

ބަލިފަތުރާ ޖަނަވާރާއި މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ފަސް އިދާރާއަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ [LATE]

2018-12-31

ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުން އޯއީސީޑީ ގައުމުތަކުން ކިޔެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

2018-12-31

Ministry starts issuing permit to restaurants, shops for 24/7 service

2018-12-31

ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ރިހިބިލިޓޭޝަންގެ 89 ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައިފި

2018-12-30

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ މަހާސިންތާ ރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

2018-12-30

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދޭން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އެހީވަނީ

2018-12-30

Maldives kick off guesthouse symposium

2018-12-29

‘Hafthaa Res’ youth market event inaugurated on Friday

2018-12-28

ހުރިހާ ރަށަކުން ތެލަސީމިއާ ކުދިންގެ ބޭސް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

2018-12-27

Therapy for the disabled now free

2018-12-27

Amendment to the EIA regulation

2018-12-27

President Solih inaugurates guesthouse symposium, to be held Saturday

2018-12-26

Kalhuvakaru Mosque to be placed at Sultan Park

2018-12-25

Three Eco-Rich areas set to be environmentally protected

2018-12-25

VP bids adieu to energy drinks; launches awareness program on unhealthy life choices

2018-12-25

ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ "ހަފްތާ ރެސް" ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ

2018-12-23

Amendment to Tourism Act of the Maldives (Law 2/99)

2018-12-20

President ratifies two amendment bills to the Export Import Act

2018-12-20

President Solih ratifies two amendment bills to the export import act

2018-12-20

ރިޝްވަތު ހިފުމާ ދިނުން އެއްވަރަކަށް ކުށްވެރިވާހެން ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

2018-12-20

Home Ministry conducts meetings to establish Environment and Road Safety Police

2018-12-19

ތިނަދޫއިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ފޯމްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރަން ފަށައިފި

2018-12-19

[LATE] Police to establish Neighbourhood Support Officers

2018-12-18

Police to establish an online platform 'for public feedback'

2018-12-17

ކޮރަޕްޝަން ފަޅާ އަރުވާލާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭ ބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

2018-12-17

މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި [LATE]

2018-12-16

We are not prepared to die: Nasheed at COP24

2018-12-16

President Solih launches nationwide tree plantation program as pledged in his 100-days' goals

2018-12-15

Committee approves bill to allow pilgrims to use pension to fund Hajj

2018-12-14

ޕާކިންގެ މައްސަލައަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލަކަށް ޕާކިން ބިލްޑިންތަކެއް

2018-12-12

Launching the program on teaching quran in mosques, under the administrations pledges of the first 100 days

2018-12-11

Parliament passes bill to abolish import duty on agricultural items

2018-12-11

Free parking area established for airport staff

2018-12-10

President launches nation-wide cleanup campaign

2018-12-08

Maldives applies to rejoin Commonwealth

2018-12-08

Ex-President Nasheed leaves for COP24 summit

2018-12-05

FSM Fuel Stations to operate on 24-hour basis

2018-12-05

Parliament approves decision to re-join Commonwealth

2018-12-05

Cabinet decides on the powers and responsibilities to transfer back to the city councils [LATE]

2018-12-04

Plans to set three islands as environmentally protected areas set in motion, as part of the administration's environment protection policy

2018-12-04

Cabinet briefed on the fragility of the Maldives' environment as part of the first 100 days' goals

2018-12-04

Abolishment of Goods and Services Tax for feminine hygiene products gazetted

2018-12-03

President ratifies bill revising presidential age limit

2018-12-03

މާލޭގައި މަދިރި ގިނަވާތީ ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި [LATE]

2018-12-03

President's Office begins accepting complaints from unfairly sacked employees

2018-12-03

ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ދޫކޮށް، ފޮރިންގެ މުވައްޒަފުން ބިއްލޫރި ފުޅިއަށް

2018-12-02

ރައީސް އޮފީހުގައި ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރަނީ

2018-12-02

ވަޒީރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ފަށައިފި

2018-12-02

A Discussion to be held to discuss the 24 hour Regulation for shops, cafes and restaurants

2018-12-01

Maldives to establish 'green fund' for environmental projects

2018-12-01

މާލެ-ހުޅުމާލެ ބަސް ދަތުރުތަކަށް ބަސް ސްޓޮޕްތައް އިތުރުކޮށް، ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

2018-12-01

[LATE] President: City councils will be empowered this week

2018-12-01

Sales tax abolished for sanitary napkins

2018-11-29

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ވެރިން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި [LATE]

2018-11-29

ކައުންސިލަރުން ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

2018-11-29

Progress not started up to 8th working day

2018-11-28

Progress not started up to 8th working day

2018-11-28

Progress not started up to 8th working day

2018-11-28

Progress not started up to 8th working day

2018-11-28

ކޮންމެ ރަށަކަށް ފިޓްނަސް އިންސްޓްރަކްޓަރެއް

2018-11-28

ރާއްޖެއިން މަދިރިއާއި، މީދަލާއި، ވާ މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ [LATE]

2018-11-28

Progress not started up to 8th working day

2018-11-28

Authorities discuss more stops for Male’-Hulhumale’ buses

2018-11-28

ޕެޑުން ޓެކްސް ނެގުން އުވާލަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

2018-11-26

Supreme Court quashes Nasheed’s terror conviction

2018-11-26

112 vehicles towed

2018-11-25

Aasandha services made available even on expired ID cards

2018-11-25

Ex-prosecutor general’s terror conviction overturned

2018-11-22

Supreme Court overturns Home Minister Imran’s terrorism conviction

2018-11-22

ޓެކްސީ ބޯޑުން ފީ ނެގުން އުވާލައިފި

2018-11-22

ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ނަގާފައިހުރި ފަޅުތައް ރައްޔިތުނަށް ހުޅުވާލަނީ

2018-11-22

President ratifies annulation of Anti-Defamation Act

2018-11-22

Youth minister acquitted over ‘false reporting’ tweet

2018-11-21

High Court frees ex-magistrate Nihan

2018-11-21

Government officials to publicize finances

2018-11-20

Maldives to rejoin Commonwealth: cabinet

2018-11-19

Supreme Court concludes review of Nasheed terrorism conviction

2018-11-19

Kalhuvakaru Mosque found

2018-11-19

President establishes "Committee on releasing political detainees

2018-11-18

Presidential commissions to probe corruption and unresolved murders

2018-11-18

Commission formed to investigate the deaths

2018-11-18

ބޭރު ބޯޓުތައް ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން މިހާރު ވެސް ވާނީ ހުއްޓުވާފައި: ޝައިނީ

2018-11-18

Maldives court overturns conviction to free JP leader Gasim

2018-10-22

Maldives High Court overturns conviction to free Gayoom

2018-10-18

Child Rights Protection Bill in Committee Stage of Parliament

2018-07-02

ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް" އިފްތިތާޙްކޮށްފި"

2017-10-31

Maldives launches marine conservation portal in sustainable tourism drive

2017-05-22